Γενικός Γραμματέας
ΝΟΥΤΣΗΣ Δημήτρης
Υπεύθυνος Διαχείρισης Εισιτηρίων
ΠΟΤΣΗΣ Ανδρέας
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων & Marketing 
Υπεύθυνος Τύπου & Επικοινωνίας
ΒΑΣΙΛΗΣ Θοδωρής
Υπεύθυνος Ασφαλείας
ΒΡΟΣΓΟΣ Ξενοφώντας
Υπεύθυνος Τεχνικών Υποδομών
ΜΥΤΑΡΗΣ Ηλίας
Γραμματειακή Υποστήριξη
ΤΕΤΣΙΟΥ Ειρήνη
Φροντιστής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Λευτέρης
Φροντιστής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασίλειος