Προπονητικό Κέντρο
Γραφεία

  Πανηπειρωτικό Στάδιο
Ανατολή, Ιωάννινα
  26510 70340
  26510 75570
  info[at]pasgiannina.gr