Για την είσοδο των εκπροσώπων των ΜΜΕ στο γήπεδο, βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση του Covid-19, απαιτείται η συμπλήρωση του Δελτίου Καταγραφής Εισερχομένων.

Στο σύνδεσμο θα βρείτε το ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ο το οποίο και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο κατά την άφιξη στο γήπεδο.

 

ΔΕΛΤΙΟ_ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ_ΜΜΕ_COVID