Γενικός Γραμματέας
ΠΟΤΣΗΣ Αλέκος
Υπεύθυνος Διαχείρισης Εισιτηρίων
ΠΟΤΣΗΣ Ανδρέας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας 
ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ Κώστας
Υπεύθυνος Ασφαλείας
ΒΡΟΣΓΟΣ Ξενοφώντας
Γραμματειακή Υποστήριξη
ΤΕΤΣΙΟΥ Ειρήνη
Υπεύθυνος Τεχνικών Υποδομών
ΜΥΤΑΡΗΣ Ηλίας
Οδηγός Λεωφορείου
ΤΣΙΝΑΒΟΣ Κώστας
Φροντιστής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Λευτέρης
Φροντιστής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασίλειος