Προπονητικό Κέντρο
Γραφεία

  Πανηπειρωτικό Στάδιο
Ανατολή, Ιωάννινα
  26510 70340
  26510 75570
  info@pasgiannina.gr

Γραφείο Τύπου

  6956200045
  press@pasgiannina.gr